ilişdirmək

ilişdirmək
f.
1. Bir şeyi başqa bir şeyə keçirib bənd etmək, taxmaq; bir şeyi çəngəl, mıx, düymə və s. bu kimi şeylərlə tutdurmaq. Hacı Aslan çuxasının ətəklərini qurşağına ilişdirib, qoçu dəstəsinin qabağında o tərəf-bu tərəfə fırlandı. M. S. O.. <Məmməd xan:> <Balacayev> əyninə ağ xalat geymiş, . . gözlərinə ağ dəmir saplı eynək ilişdirmişdi. S. R.. Yusif, fənəri al, bu biri mıxa ilişdir. P. M.. // Bağlamaq, bənd etmək. Atı bir yerə ilişdir. İpin ucunu ağaca ilişdirmək. // Dolaşdırmaq, dolaşıq salmaq.
2. Güllələri, patronları dalbadal lüləyə verməmək. Yaxşı tüfəngdir, hayıf ki, hərdən ilişdirir.
3. məc. Bərk vurmaq, çəkmək (sillə, yumruq, təpik və s.). Gözünə döndüyüm, faytonu tərpədib bunun böyründən nə tövr ilişdirdisə, təpəsi üstə getdi lığın içinə, ürəyi getdi. Ə. H.. Telli bütün acığını <pişikdən> çıxarmaq istəyirdi. Ayağı ilə ona bir təpik ilişdirdi. S. H.. Qadın . . <qarovulçuya> bir neçə sərt söz söylədi və nəhayət, bir yumruq ilişdirdi. Ç..
4. dan. (Birisinin) işini qarışdırmaq, pis bir əngələ salmaq, dolaşığa salmaq, dolaşdırmaq. Onu yamanca ilişdirdilər.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ilişdirmə — «İlişdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • taxmaq — f. 1. İki şeyin uclarını bir birinə keçirmək, ilişdirmək, yaxud bir şeyi başqa bir şeyə keçirmək. Kişi müştüyə taxmaq istədiyi papirosa sığal verirdi. M. C.. <Bəyim xala> . . bağırsaq kimi çözələnən rezin borunun bir ucunu su kranına taxıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolaşdırmaq — f. 1. Dolaşıq salmaq, qarışdırmaq; pırtlaşdırmaq. İpi (sapı) dolaşdırmaq. 2. Bağlamaq, düymək, dolamaq, bənd etmək, ilişdirmək. Atın noxtasını ağaca dolaşdırmaq. 3. məc. Hiylə qurub birini bədbəxt etmək, yaxud məsuliyyətə cəlb olunmaq üçün pis… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarmaqlamaq — f. 1. Bir şeyi qarmağa keçirmək, qarmağa vurmaq, qarmağa ilişdirmək, qarmaqdan asmaq, yaxud qarmaqla qaldırmaq. // Qarmaqla tutmaq (balığı). 2. Qarmaqları bir birinə keçirmək, yaxud bir şeyi qarmaq kimi edib bir birinə bənd etmək, ilişdirmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəbt — is. <ər.> 1. Bağlama, ilişdirmə. Rəbt etmək – bağlamaq, ilişdirmək, əlaqələndirmək. İki sözü bir birinə rəbt edə bilmir. 2. Əlaqə, münasibət, aidiyyət. «Şərqirus» qəzetinin söhbətini mən burada ondan ötrü açdım ki, bu söhbətlərin «Molla… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sanumaq — f. 1. Batırmaq, geydirmək, soxmaq. Dərziyə dedilər köç, iynəni (papağına) sancdı. (Ata. sözü). Yetişmiş qızlar iynəni <Kiçikbəyimin> duvağına batırır, sonra yaxalarına sancırdılar. Ç.. // Məc. mənada. Dağlar titrədi, . . göy qübbəsini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qoğa — (Salyan) ucu qarmaqlı ağac (quyudan vedrə ilə su çıxarmaq, uca ağacların budaqlarını aşağı əyib meyvə dərmək və ya qoyunları tutmaq məqsədilə onların ayaqlarına ilişdirmək üçün). – Qoğaynan meyvə dərəllər ağajdan, qoyın tutallar; – Qoğaynan… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • teləməx’ — (Kəlbəcər) 1. isinişdirmək, alışdırmaq 2. ilişdirmək. – Yetim quzunu kürə qoyuna telədim. – Fatmanı Cəfərə telədilər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • rəbt — ə. bağlama, əlaqələndirmə; ilişdirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bənd — 1. is. <fars.> 1. anat. Skelet sümüklərinin oynaq yerləri; buğum, məfsəl. Barmaqların bəndləri. Bəndləri ağrımaq. Bəndləri qırılmaq. – <Qazan xan> başında, bədəninin bəndlərində bir ağırlıq və sızıltı duydu. M. Rz.. 2. Müxtəlif… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”